Λίγα λόγια για εμάς

Οι “Σχολές οδηγών Αντωνόπουλος” ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1988 και όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοπούνται στο χώρο της οδήγησης με μεγάλη επιτυχία.

Στις σχολές μας πρωταρχικός μας στόχος είναι όλοι οι μαθητές μας να αποκτήσουν την οδική παιδεία και συμπεριφορά, ώστε να οδηγούν με ασφάλεια και σέβασμό προς τους συναθρώπους τους και τους άλλους οδηγούς.

Γι΄αυτό το λόγο προσπαθούμε και δουλεύουμε σκληρά, ώστε κάθε νέος οδηγός πριν βγει στον δρόμο να αποκτήσει άριστη γνώση και κατανόηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέσω των θεωρητικών μας μαθημάτων καθώς και άριστες ικανότητες χειρισμού του οχήματος που οδηγεί μέσω των πρακτικών μας μαθημάτων.