εκδοση Ειδικης αδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Οι Έλληνες υπήκοοι χρειάζεται να προσκομίσουν το πρωτότυπο καθώς και ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (οι γεννημένοι έως 02/04/1969 το απολυτήριο Δημοτικού και οι γεννημένοι μετά τις 03/04/1969 το απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου) ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών σχολείου της αλλοδαπής.
 • Οι Ξένοι υπήκοοι χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδο Β1 από την Ελληνοαμερικανική Ένωση ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει τα 21 έτη και να είναι κάτοχος ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης (Δίπλωμα αυτοκινήτου Β κατηγορίας) για ελάχιστο διάστημα 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.
 • Ο υποψήφιος θα πρέπει με τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του να επισκεφθεί παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο οι οποίοι θα κρίνουν την καταλληλότητά του για την οδήγηση οχημάτων και θα του δώσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

H απόκτηση της αρχικής ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης δεν έχει υποχρεωτική εκπαίδευση (ούτε θεωρητική, ούτε πρακτική), έχει όμως γραπτή Θεωρητική Εξέταση.

 • Θεωρητική Εξέταση
  Ο ενδιαφερόμενος διαβάζει την ύλη των εξετάσεων από το Βιβλίο Εξέτασης ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.) και όταν είναι έτοιμος προγραμματίζεται η θεωρητική του Εξέταση στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Ο ενδιαφερόμενος να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με το Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
 • Ο ενδιαφερόμενος να μην έχεις τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 • Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
 • Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε.

Ανανεωση Ειδικης αδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Φωτοτυπία ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Ο υποψήφιος θα πρέπει με τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του να επισκεφθεί παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο οι οποίοι θα κρίνουν την καταλληλότητά του για την οδήγηση οχημάτων και θα του δώσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.