ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ C

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας C.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να προχωρήσει σε ταυτόχρονη έκδοση Π.Ε.Ι. και να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας C.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Θεωρητική Εκπαίδευση
  Δεν υποχρεούστε σε θεωρητική εκπαίδευση, ούτε και σε θεωρητικές εξετάσεις.
 • Πρακτική Εκπαίδευση
  Οφείλετε να πραγματοποιήσετε 10 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική νταλίκα . Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού της νταλίκας, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.
 • Θεωρητικά & Πρακτικά μαθήματα:
  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.