ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να προχωρήσει σε ταυτόχρονη έκδοση Π.Ε.Ι. και να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.
 • Ο υποψήφιος θα πρέπει με τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του να επισκεφθεί παθολόγο και οφθαλμίατρο, οι οποίοι θα κρίνουν την καταλληλότητά του για την οδήγηση οχημάτων και θα του δώσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Θεωρητική Εκπαίδευση
  Οφείλετε να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 16 ώρες θεωρίας για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα οδήγησης).
 • Πρακτική Εκπαίδευση
  Οφείλετε να πραγματοποιήσετε 16 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτικό φορτηγό . Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού του φορτηγού, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.
 • Θεωρητικά & Πρακτικά μαθήματα:
  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.

ΕΧΩ ΑΛΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Θεωρητική Εκπαίδευση
  Οφείλετε να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 7 ώρες θεωρίας για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα οδήγησης).
 • Πρακτική Εκπαίδευση
  Οφείλετε να πραγματοποιήσετε 6 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτικό φορτηγό. Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού του φορτηγού, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.
 • Θεωρητικά & Πρακτικά μαθήματα:
  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.
 • Η συγκεκριμένη κατηγορία άδειας οδήγησης σας επιτρέπει να οδηγήσετε ένα φορτηγό όχημα με βάρος μεγαλύτερο από 3.500 κιλά και μέχρι 9 θέσεων (8 επιβάτες + 1 οδηγός).
 • Να φέρει ένα ελαφρύ ρυμουλκούμενο που να μην ξεπερνά σε μεικτό βάρος τα 750 κιλά.
 • Η άδεια ισχύει για 5 χρόνια. Μετά τα 5 έτη πρέπει να ανανεωθεί.