Μεταβίβαση είναι η διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί για την αγορά ή πώληση κάποιου οχήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
• Σε περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας στο πεδίο παρατηρήσεις αναγράφεται η φράση ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, θα χρειαστεί να προχωρήσετε σε άρση της παρακράτησης και να προσκεμίσετε τη σχετική Βεβαίωση από την Τράπεζα (σε περίπτωση δανείου) ή από την αντιπροσωπία.
• Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής των Τελών Κυκλοφορίας.
• Πρωτότυπο δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ, εφόσον το όχημα υποχρεούται να διαθέτει.
• Αίτηση μεταβίβασης του πωλητή, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής.
• Εξουσιοδότηση πωλήτη και αγοραστή, και οι δυο θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.
• Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής, τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.