Αρχικηη Επιμορφωση Π.Ε.Ι. Μεταφορας Εμπορευματων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της ισχύουσας άδειας οδήγησης C ή C+Ε.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Ελλάδα.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C ή C+Ε.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

H απόκτηση του αρχικού Π.Ε.Ι. δεν έχει υποχρεωτική εκπαίδευση (ούτε θεωρητική, ούτε πρακτική), έχει όμως Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση επιπλέον των εξετάσεων για την κατηγορία οδήγησης.

 • Θεωρητική Εξέταση

  Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει τις παρακάτω δυο δοκιμασίες:
  – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις 36 από τις 60 ερωτήσεις. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 150 λεπτά.
  – Δυο μελέτες περιπτώσεων, στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά.

 • Πρακτική Εξέταση

  Όσοι επιτύχουν στη θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση, η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας είναι 5 έτη και ανανεώνεται εφόσον ο επαγγελματίας οδηγός, παρακολουθήσει επιτυχώς 35 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στη σχολή ΠΕΙ και αποκτήσει τη Βεβαίωση Παρακολούθησης την οποία πρέπει να καταθέσει στη Περιφέρεια του τόπου διαμονής του.

Περιοδικη Καταρτιση Π.Ε.Ι. Μεταφορας Εμπορευματων

Χρειάζεται να αποκτήσει ή να κατέχει ο επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, που εργάζεται σαν επαγγελματίας οδηγός και είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης των κατηγοριών C και C+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απέκτησε την Άδεια Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας Περιοδικής κατάρτισης μεταφοράς εμπορευμάτων θα πρέπει να παρακολουθήσετε 35 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στη σχολή ΠΕΙ και να αποκτήσετε τη Βεβαίωση Παρακολούθησης, την οποία πρέπει να καταθέσετε στη Περιφέρεια του τόπου διαμονής σας.