Αρχικη εκδοση καρτας ψηφιακου ταχογραφου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive) Αποδεκτές μορφές αρχείου .jpg και .png
 • Η κάρτα του ψηφιακού ταχογράφου ισχύει για 5 χρόνια.
 • Το αρχείο της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας θα πρέπει να έχει τη μορφή xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx θα είναι το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες. Μέγιστο μεγέθος αρχείου 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος 1200Χ800 pixels ή άλλο μεγέθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος).
 • Το αρχείο της ψηφιοποιημένης υπογραφής θα έχει τη μορφή xxxxxΥ.jpg ή xxxxxΥ.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες. Μέγιστο μεγέθος αρχείου 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος 280Χ700 pixels ή άλλο μεγέθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος).

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Ανανεωση καρτας Ψηφιακου Ταχογραφου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Φωτοτυπία της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive) Αποδεκτές μορφές αρχείου .jpg και .png
 • Η ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου ισχύει για 5 χρόνια.
 • Ο οδηγός μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου όχι νωρίτερα από δύο μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης κάρτας.
 • Κατά την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης, ο οδηγός επιδυκνύει την ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και συμπληρώνει τον Αριθμό της υφιστάμενης κάρτας στο έντυπο της αίτησης.
 • Το αρχείο της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας θα πρέπει να έχει τη μορφή xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx θα είναι το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες. Μέγιστο μεγέθος αρχείου 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος 1200Χ800 pixels ή άλλο μεγέθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος).
 • Το αρχείο της ψηφιοποιημένης υπογραφής θα έχει τη μορφή xxxxxΥ.jpg ή xxxxxΥ.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες. Μέγιστο μεγέθος αρχείου 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος 280Χ700 pixels ή άλλο μεγέθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος).

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Αντικατασταση καρτας ψηφιακου ταχογραφου λοογω απωλειας ή κλοπης

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω κλοπής ή απώλειας απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης κλοπής από την αστυνομία.
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς (απομαγνητισμού) απαιτείται επιπλέον η υφιστάμενη κάρτα.
 • Ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive) Αποδεκτές μορφές αρχείου .jpg και .png
 • Ο Η ισχύς της νέας κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού παραμένει ίδια με την ισχύ της προς αντικατάσταση κάρτας.
 • Το αρχείο της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας θα πρέπει να έχει τη μορφή xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx θα είναι το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες. Μέγιστο μεγέθος αρχείου 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος 1200Χ800 pixels ή άλλο μεγέθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος).
 • Το αρχείο της ψηφιοποιημένης υπογραφής θα έχει τη μορφή xxxxxΥ.jpg ή xxxxxΥ.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες. Μέγιστο μεγέθος αρχείου 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος 280Χ700 pixels ή άλλο μεγέθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος).

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.