ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που να αναγράφεται ότι επιτρέπει στον ανήλικο να ξεκινήσει την διαδικασία εκμάθησης και έκδοσης της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου με συνοδό.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.
 • Ο υποψήφιος θα πρέπει με τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του να επισκεφθεί παθολόγο και οφθαλμίατρο, οι οποίοι θα κρίνουν την καταλληλότητά του για την οδήγηση οχημάτων και θα του δώσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Θεωρητική Εκπαίδευση
  Οφείλετε να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 21 ώρες θεωρίας για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα οδήγησης).
 • Πρακτική Εκπαίδευση
  Οφείλετε να πραγματοποιήσετε 25 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο (είτε με αυτόματο, είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων). Θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού του αυτοκινήτου, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και την διαδικασία στάθμευσης (πάρκινγκ) έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.
 • Θεωρητικά & Πρακτικά μαθήματα:
  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.

ΕΑΝ ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΜ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που να αναγράφεται ότι επιτρέπει στον ανήλικο να ξεκινήσει την διαδικασία εκμάθησης και έκδοσης της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου με συνοδό.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Α.Φ.Μ.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Θεωρητική Εκπαίδευση
  Δεν υποχρεούστε σε θεωρητική εκπαίδευση, ούτε και σε θεωρητικές εξετάσεις.
 • Πρακτική Εκπαίδευση
  Οφείλετε να πραγματοποιήσετε 18 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο (είτε με αυτόματο, είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων). Θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού του αυτοκινήτου, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και την διαδικασία στάθμευσης (πάρκινγκ) έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.
 • Θεωρητικά & Πρακτικά μαθήματα:
  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.

• Οι ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν το 2015 ανανεώνονται μόλις ο κάτοχος φτάσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
• Οι ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί μετά το 2015 ανανεώνονται όταν παρέλθουν 15 χρόνια από την έκδοση τους.
• Οι επαγγελματικές άδειες οδήγησης ανανεώνονται υποχρεωτικά κάθε 5 χρόνια.
• Οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών πρέπει να ανανεώνουν την άδεια οδήγησης τους ανά 3 έτη.
• Οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών πρέπει να ανανεώνουν την άδεια οδήγησης τους ανά 2 έτη ή σύμφωνα με τους τυχών περιορισμούς που έχουν θέσει οι αρμόδιοι ιατροί.