Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
• Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
• Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής στη περίπτωση που έχει λήξει.
• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
• Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
• Α.Φ.Μ.

  • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την κάρτα του Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.

  • Ο υποψήφιος θα πρέπει με τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του να επισκεφθεί παθολόγο και οφθαλμίατρο, οι οποίοι θα κρίνουν την καταλληλότητά του για την οδήγηση οχημάτων και θα του δώσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Για τη διευκόλυνση σας και την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση.

• Οι ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν το 2015 ανανεώνονται μόλις ο κάτοχος φτάσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
• Οι ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί μετά το 2015 ανανεώνονται όταν παρέλθουν 15 χρόνια από την έκδοση τους.
• Οι επαγγελματικές άδειες οδήγησης ανανεώνονται υποχρεωτικά κάθε 5 χρόνια.
• Οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών πρέπει να ανανεώνουν την άδεια οδήγησης τους ανά 3 έτη.
• Οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών πρέπει να ανανεώνουν την άδεια οδήγησης τους ανά 2 έτη ή σύμφωνα με τους τυχών περιορισμούς που έχουν θέσει οι αρμόδιοι ιατροί.